Uchwała nr XLI/255/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 04.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.07.2018
  • Data wejścia w życie 04.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLI/255/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwał zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030
  • Podstawa prawna wydania art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian