Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4589
  • Nr aktu prawnego XXIII/117/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian