Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.04.2017
  • Data wejścia w życie 19.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1449
  • Nr aktu prawnego XXVII/153/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian