Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXIII/198/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym (Dz. U. z 2017 r.poz. 1875 ) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach iopłatachlokalnych (Dz. U. z 2017 r.poz. 1785)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian