Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.11.2017
  • Data wejścia w życie 29.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIII/202/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian