Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIIV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2017
  • Data wejścia w życie 20.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIV/211/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 50 ust. 1 i § 59 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy MiastoWąbrzeźno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/178/12 Rady Miasta Wąbrzeźnoz dnia 30 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NrVIII/60/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2012 r. poz. 2630 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian