Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.05.2018
  • Data wejścia w życie 30.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIX/238/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian