Uchwała nr XXXIX/240/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.05.2018
  • Data wejścia w życie 30.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIX/240/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian