Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.01.2018
  • Data wejścia w życie 31.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXV/218/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 1 i § 66 Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/178/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r. poz. 2630 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian