Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 07.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.03.2018
  • Data wejścia w życie 07.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXVI/223/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze
  • Podstawa prawna wydania art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.poz. 15 zpóźn.zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian