Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 06.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 06.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.04.2018
  • Data wejścia w życie 06.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXVII/225/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
  • Podstawa prawna wydania art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.poz. 15 zpóźn.zm.) w związkuz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaww celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórychorganów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek BurmistrzaWąbrzeźna
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian