Uchwała nr XXXVII/226/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 06.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.04.2018
  • Data wejścia w życie 06.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVII/226/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 26 lutego 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian