Uchwała RIO w sprawie opinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian