Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-04-26 14:57:25 Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r.w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
2 2018-04-26 14:55:47 Uchwała nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
3 2018-04-26 14:53:31 Uchwała nr XXXVIII/230/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
4 2018-04-26 14:50:39 Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
5 2018-04-26 14:47:58 Uchwała nr XXXVIII/228/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 Szczegóły
6 2018-04-26 14:45:01 Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
7 2018-04-26 00:01:41 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ul. Wspólnej Szczegóły
8 2018-04-25 14:51:42 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 04.04.2018 – do 23.04.2018   Szczegóły
9 2018-04-25 14:26:27 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
10 2018-04-25 14:24:45 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2017 rok z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 61 »