Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-19 09:30:13 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Nazwa: Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Telefon: (56) 688-45-21, Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail Anna Wiśniewska Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju (56) 688-45-21… Szczegóły
2 2019-08-19 07:52:37 Zarządzenie nr 0050.111.19 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych dokonywanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i jednostki organizacyjne gminy Szczegóły
3 2019-08-13 13:00:34 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
4 2019-08-05 14:15:52 Uchwała Nr X/59/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
5 2019-08-02 13:57:38 Oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves na realizację zadania publicznego pt. "Towarzyski turniej piłki siatkowej kobiet" 30 lipca br. do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves na realizację zadania publicznego pt. "Towarzyski turniej piłki siatkowej kobiet". Stowarzyszenie chce wykonać to zadanie w trybie… Szczegóły
6 2019-08-02 10:16:01 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno Nr sprawy: ZP.271.11.2019 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO W związku z obowiązującą od 18 października 2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia… Szczegóły
7 2019-08-01 11:07:02 Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
8 2019-07-31 07:40:51 Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
9 2019-07-29 12:38:14 Zarządzenie nr 0050.117.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
10 2019-07-25 08:42:07 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 4 121 122 123 »