Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-16 11:18:57 Zarządzenie nr 0050.62.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Wąbrzeźno do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem Szczegóły
2 2017-08-14 09:46:55 Zarządzenie nr 0050.76.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
3 2017-08-10 15:09:18 Zarządzenie nr 0050.84.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania nakładów na ulepszenia poniesionych przez najemców w komunalnych i socjalnych lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
4 2017-08-10 13:39:40 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego położonego przy ulicy Chełmińskiej Szczegóły
5 2017-08-10 13:30:42 Zarządzenie nr 0050.82.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 9.08.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. pomiaru czasu przy przemieszczaniu się pomiędzy Osiedlami Robotniczym, Marysieńka i Niepodległości w związku z monitorowaniem wskaźnika rezultatu projektu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie" Szczegóły
6 2017-08-10 12:50:37 Zapytanie o informację cenową dotyczącą kompleksowej weryfikacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego Szczegóły
7 2017-08-07 12:16:10 Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno   Szczegóły
8 2017-08-03 10:06:08 Skonsolidowany bilans jst na dzień 31.12.2016 r. Szczegóły
9 2017-08-03 09:01:22 Zarządzenie Nr 0050.58.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
10 2017-08-03 08:39:23 Zarządzenie nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2.08.2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
« 1 2 3 4 26 27 28 »