Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-17 14:16:52 Zarządzenie nr 0050.131.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
2 2017-11-15 14:24:48 Zarządzenie nr 0050.129.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
3 2017-11-15 14:09:53 Zarządzenie nr 0050.128.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
4 2017-11-15 12:21:23 Projekt WPF miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
5 2017-11-15 12:18:16 Projekt budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
6 2017-11-14 11:12:01 Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
7 2017-11-10 13:33:19 Zarządzenie nr 0050.125.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.10.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
8 2017-11-07 14:25:21 Zarządzenie Nr 0050.120.2017 z dnia 27.10.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 r. Szczegóły
9 2017-11-03 09:41:46 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
10 2017-11-02 14:55:59 Zarządzenie Nr 0050.124.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.10.2017 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego organizacją dożynek wojewódzkich w Wąbrzeźnie Szczegóły
« 1 2 3 4 37 38 39 »