Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-04-27 15:02:35 Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
2 2017-04-27 14:34:18 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Szczegóły
3 2017-04-27 14:32:04 Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok Szczegóły
4 2017-04-27 14:27:54 Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
5 2017-04-27 14:24:30 Informacja Komendanta PSP w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Szczegóły
6 2017-04-27 14:19:52 Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu - Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie Szczegóły
7 2017-04-27 14:15:43 Raport roczny 2016 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Szczegóły
8 2017-04-27 14:10:15 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r. Szczegóły
9 2017-04-27 14:03:36 Uchwała nr XXVIII/160/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-II edycja” Szczegóły
10 2017-04-27 13:55:07 Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-I edycja” Szczegóły
« 1 2 3 4 14 15 16 »