Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-11 13:25:54 7 dni na uwagi do małego grantu - oferty Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Frydek" na realizację zadania publicznego pn. "Sprawdzenie legendy o zatopionym samolocie w jeziorze" W dniu 11 października 2019 r. wpłynęła oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Frydek" na realizację zadania publicznego pn. "Sprawdzenie legendy o zatopionym samolocie w jeziorze". Każdy, w terminie do 18 października… Szczegóły
2 2019-10-11 12:23:07 Zarządzenie nr 0050.149.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. zmieniające w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej Szczegóły
3 2019-10-11 08:43:18 Informacja o wywieszonym wykazie zasiedlonych lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom Szczegóły
4 2019-10-11 07:41:47 Zarządzenie nr 0050.151.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
5 2019-10-11 07:36:19 Zarządzenie nr 0050.146.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej Szczegóły
6 2019-10-10 14:42:35 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent Wydział Ekonomiczno-Finansowy Szczegóły
7 2019-10-03 08:06:35 Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP Szczegóły
8 2019-09-27 15:14:36 Uchwała Nr XI/68/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
9 2019-09-27 15:09:01 Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
10 2019-09-27 15:04:34 Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 4 126 127 128 »