Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-19 09:28:11 Dyżur urzędnika wyborczego Pani Alicja Letkiewicz-Sulińska - Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w dniu 20 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Wąbrzeźna od godz. 10.00 do godz. 14.00 Szczegóły
2 2018-10-18 00:02:22 Drugi nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Wolności nr 38 Szczegóły
3 2018-10-16 11:37:24 Zarządzenie nr OA.0050.115.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.32.2012 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie spłaty zadłużenia, związanego z najmem lokalu mieszkalnego, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wąbrzeźna, przez osoby w trudnej sytuacji materialnej w formie prac różnego rodzaju na rzecz Gminy Szczegóły
4 2018-10-15 10:31:00 Uchwała XLIII/263/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
5 2018-10-15 10:23:06 Uchwała XLIII/262/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
6 2018-10-11 12:57:25 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
7 2018-10-09 10:30:52 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 17.08.2018r. do 05.10.2018r. Szczegóły
8 2018-10-08 13:16:30 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Wąbrzeźna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
9 2018-10-08 13:12:30 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Wąbrzeźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
10 2018-10-08 07:41:10 Składy obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
« 1 2 3 4 81 82 83 »