Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-06-26 10:36:11 Projekt uchwały Rady Miasta nr 175.2017 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
2 2017-06-26 09:03:40 Zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
3 2017-06-26 08:58:35 Zarządzenie nr 0050.53.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.062017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
4 2017-06-23 11:43:56 Przebudowa i rozbudowa amfiteatru Szczegóły
5 2017-06-22 10:14:07 Projekt uchwały Rady Miasta nr 174.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym Szczegóły
6 2017-06-22 10:12:22 Projekt uchwały Rady Miasta nr 173.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
7 2017-06-22 10:09:49 Projekt uchwały Rady Miasta nr 172.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
8 2017-06-22 10:07:02 Projekt uchwały Rady Miasta nr 171.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
9 2017-06-22 10:03:45 Projekt uchwały Rady Miasta nr 170.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
10 2017-06-22 10:00:14 Projekt uchwały Rady Miasta nr 169.2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032” Szczegóły
« 1 2 3 4 20 21 22 »