Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-23 10:24:02 Zarządzenie Nr OA.0050.148.2017 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. Szczegóły
2 2018-01-19 09:31:33 Uchwała Nr 5/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
3 2018-01-19 09:12:41 Uchwała Nr 6/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
4 2018-01-18 15:23:57 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
5 2018-01-18 15:17:34 Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
6 2018-01-16 13:28:07 Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
7 2018-01-15 15:32:04 Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna nr 0050.2.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
8 2018-01-11 12:46:00 Uzgodnienie PPIS do projektu zmiany mpzp/prognozy ul. Okrężna Szczegóły
9 2018-01-11 11:04:09 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę boksu garażowego przy ul. Kasztanowej Szczegóły
10 2018-01-11 10:50:54 Rejestr - Informacja publiczna 2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF) Rejestr informacji publicznej - 2018 Lp. Wnioskodawca Data złożenia wniosku Treść wniosku Odpowiedź 1. Damian Skworcow 31.12.2017  Wniosek  Odpowiedź 2. Szymon Osowski… Szczegóły
« 1 2 3 4 46 47 48 »