Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2018-06-21 12:39:09 Projekt uchwały nr XL/246/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
12 2018-06-21 12:30:56 Projekt uchwały nr XL/245/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
13 2018-06-21 12:23:16 Projekt uchwały nr XL/244/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
14 2018-06-20 13:18:52 Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
15 2018-06-20 13:02:23 Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności do lokalu użytkowego Szczegóły
16 2018-06-18 13:32:13 Zarządzenie nr 0050.61.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018” Szczegóły
17 2018-06-15 14:17:13 Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej - IV postępowanie Szczegóły
18 2018-06-15 12:03:52 Zarządzenie nr 0050.62.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowalaną pod nazwą: "Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej" Szczegóły
19 2018-06-14 10:14:30 Uchwała nr 7/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok Szczegóły
20 2018-06-13 13:04:27 Wyniki II otwartego konkursu ofert Szczegóły
« 1 2 3 4 5 66 67 68 »