Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2018-01-04 11:33:26 Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wąbrzeźno na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
12 2018-01-04 11:29:32 Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
13 2018-01-04 11:25:22 Zarządzenie nr 0050.104.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
14 2018-01-04 11:22:37 Zarządzenie nr 0050.99.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
15 2018-01-04 11:17:48 Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej Szczegóły
16 2018-01-04 11:15:36 Zarządzenie nr 0050.40.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
17 2018-01-04 09:58:47 Zarządzenie nr 0050.141.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.12.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
18 2018-01-04 09:53:48 Zarządzenie nr 0050.140.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
19 2018-01-04 09:51:14 Zarządzenie nr 0050.138.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.12.2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
20 2018-01-04 09:49:23 Zarządzenie nr 0050.121.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej, realizowanego we współpracy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 46 47 48 »