Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2018-01-04 09:45:42 Zarządzenie nr 0050.115.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie Szczegóły
22 2018-01-04 09:44:03 Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.10.2017 r. w sprawie udziału Miasta Wąbrzeźno w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem WISŁA-17 Szczegóły
23 2018-01-04 09:41:13 Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
24 2018-01-04 09:38:02 Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.09.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
25 2018-01-04 09:36:45 Zarządzenie nr 0050.95.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
26 2018-01-04 09:36:32 Zarządzenie nr 0050.94.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
27 2018-01-04 09:15:51 Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
28 2018-01-04 09:01:54 Zarządzenie nr 0050.93.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
29 2018-01-04 09:01:01 Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
30 2018-01-04 08:23:39 Zarządzenie nr 0050.86.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 46 47 48 »