Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2018-01-04 08:20:42 Zarządzenie nr 0050.83.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.08.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - Wyprawka szkolna Szczegóły
32 2018-01-02 16:12:07 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej" Szczegóły
33 2018-01-02 11:24:13 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
34 2017-12-29 14:15:14 Zarządzenie Nr 0050.146.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej" Szczegóły
35 2017-12-29 11:04:55 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości komunalnych przy ulicy 1 Maja oraz Kasztanowej Szczegóły
36 2017-12-28 14:48:18 Zarządzenie Nr 0050.144.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno środków trwałych i wyposażenia znajdujących się poza terenem strzeżonym Szczegóły
37 2017-12-28 14:45:04 Zarządzenie Nr 0050.143.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
38 2017-12-28 14:41:04 Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.12.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
39 2017-12-27 12:11:29 Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany mpzp ul. 1 Maja Szczegóły
40 2017-12-27 12:09:11 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 46 47 48 »