Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
451 2017-01-27 12:50:48 Rejestr zawartych umów - 2016 r. Szczegóły
452 2017-01-23 14:14:24 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 I Szczegóły
453 2017-01-23 12:18:05 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 137.2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
454 2017-01-23 11:24:01 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 136.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłaty za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
455 2017-01-23 11:12:33 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 135.2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
456 2017-01-17 12:08:12 Ogłoszenie - pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego o łącznej powierzchni 0.6000 ha określonego działkami ewidencyjnymi o nr nr : 48/7 cz. i 48/9 cz. położonego w obrębie 5 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Okrężnej GB.6845.60.2016.J.G-K OGŁASZAM pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę   pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego o łącznej powierzchni 0.6000 ha określonego działkami ewidencyjnymi o nr nr : 48/7 cz. i 48/9… Szczegóły
457 2017-01-17 11:26:42 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
458 2017-01-17 10:09:00 Zarządzenie nr 0050.6.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 11.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
459 2017-01-17 09:53:50 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Szczegóły
460 2017-01-17 09:27:57 Zarządzenie nr 0050.5.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 11.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Szczegóły
« 1 2 3 43 44 45 46 47 48 »