Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
461 2017-07-06 09:23:27 Zarządzenie nr 0050.49.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 30.05.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
462 2017-07-06 08:31:05 Uchwała RIO w sprawie opinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
463 2017-07-06 08:29:46 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
464 2017-07-06 08:28:29 Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
465 2017-07-03 10:44:57 Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 03.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
466 2017-07-01 00:02:15 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
467 2017-06-30 13:02:03 Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
468 2017-06-30 12:58:22 Uchwała nr XXX/173/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
469 2017-06-30 12:44:27 Uchwała nr XXX/172/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015-2016 Szczegóły
470 2017-06-30 12:38:28 Uchwała nr XXX/171/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy 1 Maja Szczegóły
« 1 2 3 44 45 46 47 48 49 50 68 69 70 »