Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
461 2017-01-17 08:52:39 Zarządzenie nr 0050.4.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 09.01.2017 r. w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych Szczegóły
462 2017-01-12 14:15:34 Budowa instalacji magazynowania gazu propan – butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża - AMPOL – MEROL Dostęp do danych za rok 2016: BIP archiwalny - Budowa instalacji magazynowania gazu propan – butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża - AMPOL – MEROL Szczegóły
463 2017-01-12 13:23:55 Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
464 2017-01-12 13:15:05 Zarządzenie nr 0050.114.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
465 2017-01-12 13:04:52 Zarządzenie nr 0050.94.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 Szczegóły
466 2017-01-12 12:17:17 Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
467 2017-01-12 11:51:58 Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
468 2017-01-12 11:25:34 Zarządzenie nr 0050.121.16 Burmistrza Wąbrzeźna z 25 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
469 2017-01-12 11:16:50 Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów Szczegóły
470 2017-01-12 11:05:13 Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta z 28 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 44 45 46 47 48 »