Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
471 2017-03-31 11:27:41 Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.02.2017 Szczegóły
472 2017-03-31 11:23:40 Rejestr instytucji kultury Szczegóły
473 2017-03-31 11:08:43 Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
474 2017-03-31 11:05:07 Uchwała nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
475 2017-03-31 11:00:59 Uchwała nr XXVII/151/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
476 2017-03-31 10:55:39 Uchwała nr XXVII/150/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
477 2017-03-31 10:22:08 Uchwała nr XXVII/149/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku Szczegóły
478 2017-03-31 10:07:03 Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
479 2017-03-31 10:02:55 Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
480 2017-03-31 09:55:16 Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 29.03.2017 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
« 1 2 3 45 46 47 48 49 50 51 57 58 59 »