Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
471 2017-06-30 12:32:29 Uchwała nr XXX/170/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyróbow zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032" Szczegóły
472 2017-06-30 12:28:21 Uchwała nr XXX/169/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
473 2017-06-30 12:25:43 Uchwała nr XXX/168/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym Szczegóły
474 2017-06-30 12:21:09 Uchwała nr XXX/167/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
475 2017-06-30 11:30:05 Uchwała nr XXX/166/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
476 2017-06-30 11:22:51 Uchwała nr XXX/165/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
477 2017-06-30 11:16:51 Oferta Katolickiego Stowarzyszenia "CIVITAS CHRISTIAN" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą "Pielgrzymko – wycieczka do św. Lipki" Szczegóły
478 2017-06-30 11:00:16 Protokół nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2017 r. Szczegóły
479 2017-06-29 09:28:47 Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
480 2017-06-26 10:36:11 Projekt uchwały Rady Miasta nr 175.2017 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 45 46 47 48 49 50 51 68 69 70 »