Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
631 2017-06-22 10:00:14 Projekt uchwały Rady Miasta nr 169.2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032” Szczegóły
632 2017-06-22 09:57:32 Projekt uchwały Rady Miasta nr 168.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy 1 Maja Szczegóły
633 2017-06-22 09:51:22 Projekt uchwały Rady Miasta nr 167.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015 – 2016 Szczegóły
634 2017-06-21 14:08:07 Zarządzenie nr 0050.56.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.06.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
635 2017-06-21 13:59:43 Konsultacje z NGO ws. zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na ulicę 20 Stycznia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu Szczegóły
636 2017-06-21 12:57:02 Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno - aktualizacja Szczegóły
637 2017-06-21 11:54:03 Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno, ul. Przejazdowa Szczegóły
638 2017-06-19 10:59:38 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
639 2017-06-14 15:22:39 Projekt uchwały Rady Miasta nr 166.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
640 2017-06-14 15:12:30 Zarządzenie nr 0050.55.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy 26 Stycznia Szczegóły
« 1 2 3 61 62 63 64 65 66 67 82 83 84 »