Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
631 2017-02-02 15:01:04 Zarządzenie nr 0050.11.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. "Zamień odpady na klasowe wypady" Szczegóły
632 2017-02-02 14:53:33 Rejestr zawartych umów - 2017 r. Szczegóły
633 2017-01-30 13:17:35 Plan zamówień publicznych na rok 2017 o wartości powyżej 30000 euro Szczegóły
634 2017-01-30 13:07:57 Konsultacje społeczne w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
635 2017-01-30 12:58:06 Ogłoszenie - pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną o nr 216/5 o powierzchni 2,2256 ha GB.6840.8.2016.J.G-K  OGŁASZAM pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno położonej w obrębie 5 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną… Szczegóły
636 2017-01-30 12:53:26 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 19.12.2016 r. do 23.01.2017 r. Szczegóły
637 2017-01-30 12:36:43 Informacje z XXV sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2017 Szczegóły
638 2017-01-30 12:14:37 Uchwała nr XXV/137/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
639 2017-01-30 12:09:40 Uchwała nr XXV/136/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.01.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
640 2017-01-30 12:01:42 Uchwała nr XXV/135/17 Rady Miasta Wąbrzeźno 25.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Szczegóły
« 1 2 3 61 62 63 64 65 66 67 68 »