Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
641 2017-06-14 15:06:15 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na ulicę "20 Stycznia" Szczegóły
642 2017-06-14 07:52:07 Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
643 2017-06-14 00:02:04 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Cytrynowej, dz. 707 Szczegóły
644 2017-06-13 13:08:49 Opinia RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
645 2017-06-13 13:06:16 Opinia PPIS dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
646 2017-06-13 13:04:30 Uzgodnienie RDOŚ dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
647 2017-06-13 12:47:08 Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
648 2017-06-08 11:36:11 Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.06.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
649 2017-06-08 09:32:56 Ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę pod drobne uprawy przy ul. Wolności Szczegóły
650 2017-06-07 11:28:14 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły
« 1 2 3 62 63 64 65 66 67 68 82 83 84 »