Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
651 2017-01-17 11:26:42 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
652 2017-01-17 10:09:00 Zarządzenie nr 0050.6.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 11.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
653 2017-01-17 09:53:50 Nabór na wolne stanowisko podinspektora w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Szczegóły
654 2017-01-17 09:27:57 Zarządzenie nr 0050.5.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 11.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Szczegóły
655 2017-01-17 08:52:39 Zarządzenie nr 0050.4.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 09.01.2017 r. w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych Szczegóły
656 2017-01-12 14:15:34 Budowa instalacji magazynowania gazu propan – butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża - AMPOL – MEROL Dostęp do danych za rok 2016: BIP archiwalny - Budowa instalacji magazynowania gazu propan – butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża - AMPOL – MEROL Szczegóły
657 2017-01-12 13:23:55 Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
658 2017-01-12 13:15:05 Zarządzenie nr 0050.114.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
659 2017-01-12 13:04:52 Zarządzenie nr 0050.94.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 Szczegóły
660 2017-01-12 12:17:17 Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 63 64 65 66 67 68 »