Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
651 2017-03-24 13:42:24 Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 24.03.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
652 2017-03-24 13:38:18 Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 24.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
653 2017-03-24 13:12:06 Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
654 2017-03-24 11:16:39 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
655 2017-03-23 14:22:34 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 152.2017 w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
656 2017-03-23 14:08:29 Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 21.03.2017 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
657 2017-03-23 14:04:12 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 151.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r Szczegóły
658 2017-03-23 13:56:50 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 150.2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
659 2017-03-23 13:55:56 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 149.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
660 2017-03-23 13:54:40 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 148.2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
« 1 2 3 63 64 65 66 67 68 69 74 75 76 »