Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi będącymi własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 23.11.2018
  • Data składania ofert 04.12.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 04.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87 – 200 Wąbrzeźno, pokój nr 20 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 651624-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian