Zarządzenie nr 0050.104.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.09.2017
  • Data wejścia w życie 12.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.104.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmn.) oraz uchwały Nr XXIII/120/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 4591) zmienionej uchwałą nr XXVII/148/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r., poz. 1446)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian