Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.07.2019
  • Data wejścia w życie 04.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.107.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia
  • Podstawa prawna wydania art. 26 i 27 ustawy o rachunkowoś ci z dnia 29 września 1994 roku (D z. U. z 2019 r. poz. 351 ) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0050.84.18 Burmistrza Wąbrze źna z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie instrukcji przeprowadza nia i rozliczania inwentaryzacji w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jednostkach objętych wspólną obsługą
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian