Zarządzenie nr 0050.111.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.09.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2017
  • Data wejścia w życie 26.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.111.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.09.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 uchwały Nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian