Zarządzenie nr 0050.114.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.11.2016
  • Data wejścia w życie 15.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.114.16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 51 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian