Zarządzenie nr 0050.129.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.11.2017
  • Data wejścia w życie 14.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.129.17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 51 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian