Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wąbrzeźno na rok szkolny 2017/2018

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.11.2017
  • Data wejścia w życie 14.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.130.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wąbrzeźno na rok szkolny 2017/2018
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 7 Uchwały Nr XXXI/178/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 22 września 2017 r., poz. 3608)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian