Zarządzenie nr 0050.22.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 8.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2018
  • Data wejścia w życie 08.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.22.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”
  • Podstawa prawna wydania art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian