Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.03.2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.03.2018
  • Data wejścia w życie 12.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.24.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) , art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.), § 4 uchwały Nr XV/94/07 RadyMiejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 13, poz.154 z 2008 r.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian