Zarządzenie nr 0050.29.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.03.2017
  • Data wejścia w życie 22.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.29.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  • Podstawa prawna wydania art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr XXII/157/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., poz. 1777) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian