Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 0050.30.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 zpóźn.zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zpóźn.zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian