Zarządzenie Nr 0050.46.217 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.05.2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.05.2017
  • Data wejścia w życie 12.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.46.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 rok
  • Podstawa prawna wydania art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian