Zarządzenie nr 0050.5.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.01.2018
  • Data wejścia w życie 31.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.5.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2875 z późn.zm.) oraz art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian