Zarządzenie Nr 0050.58.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.06.2017
  • Data wejścia w życie 29.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.58.17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030
  • Podstawa prawna wydania art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 0 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian