Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny

`

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.06.2018
  • Data wejścia w życie 06.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.58.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny
  • Podstawa prawna wydania Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm. oraz § 7 uchwały Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr XV/94/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 13, poz.154 )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian