Zarządzenie nr 0050.61.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.06.2018
  • Data wejścia w życie 14.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.61.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie zmiany składu komisji konkursowej
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian