Zarządzenie nr 0050.76.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju konkursie dotacji Human Smart Cities

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.07.2018
  • Data wejścia w życie 02.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.76.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju konkursie dotacji Human Smart Cities
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 , z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian