Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23.01.2017 r. w sprawie Planu zamówień publicznych na rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.01.2017
  • Data wejścia w życie 23.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.9.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie Planu zamówień publicznych na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian