Zarządzenie Nr OA.0050.148.2017 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2017
  • Data wejścia w życie 29.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego OA.0050.148.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr OA.0050.148.2017 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.
  • Podstawa prawna wydania art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) i § 4 Uchwały nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 oraz Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian