Zarządzenie nr 0050.2.2017 z dnia 02.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno przy wykorzystaniu systemu Mdok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.01.2017
  • Data wejścia w życie 02.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.2.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno przy wykorzystaniu systemu Mdok
  • Podstawa prawna wydania art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian