Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka prywatności BIP

Polityka prywatności serwisu mst-wabrzezno.rbip.mojregion.info

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Wąbrzeźna, 87-200 Wąbrzeźno, Wolności 18 oraz Matejki 13 , NIP: 8780006582, REGON: 000525197
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Łukasz Cieślak, tel: 566884500, email: iod@wabrzezno.com
 3. Operatorem serwisu www jest Urząd Miasta Wąbrzeźno, 87-200 Wąbrzeźno, Wolności 18 oraz Matejki 13 , NIP: 8780006582, REGON: 000525197.
 4. Operatorem Systemu SkyCMS zwanym, również Procesorem jest: NETKONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Opolu, pod numerem KRS 461385, posługującą się numerami NIP 7543072668 i REGON 161531534, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385.

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, wiadomości email:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. nr telefonu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Pozwala na obsługę Twojego konta ( jeśli takowe posiadasz) i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.
  3. Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  4. W celach związanych ze świadczeniem usług, gdzie wymagają tego od Administratora przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
  5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  7. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
   1. dostępu do Twoich danych osobowych na podst. art. 15 RODO,
   2. sprostowania Twoich danych osobowych na podst. art. 16 RODO,
   3. usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podst. art. 17 RODO,
   4. ograniczenia ich przetwarzania na podst. art. 18 RODO,
   5. przenoszenia Twoich danych osobowych na podst. art. 20 RODO,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podst. art. 21 RODO,
   7. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych na podst. art. 7 ust. 3 RODO.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Standardowo wykorzystywane są następujące plik (ciasteczka):
Lp. Nazwa Opis Czas przechowywania Typ Pochodzenie
1. Cms_admin_... Przechowuje identyfikator sesji - Sesyjne Własne
2. Cms_public Przechowuje identyfikator sesji - Sesyjne Własne
3. Cms_public_... Przechowuje identyfikator sesji - Sesyjne Własne
4. Info_page_layer Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu specjalnego 1 godzina Stałe Własne
5. Info_page_layer_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie komunikatu specjalnego 1 godzina Stałe Własne
6. PageCounter Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin strony 24 godziny Stałe Własne
7. PageCounter_expiration Przechowuję informacje do kiedy nie musi zmieniać licznika odwiedzin dla bieżącej strony 24 godziny Stałe Własne
8. Languageld Przechowuje ID języka witryny 24 godziny Stałe Własne
9. Languageld_expiration Przechowuje Informację do kiedy ważny jest wybór języka witryny 24 godziny Stałe Własne
10. Counter Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin 24 godziny Stałe Własne
11. Counter_expiration Przechowuje informację do kiedy nie zmieniać licznika odwiedzin 24 godziny Stałe Własne
12. cookie_modal Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu na stronie zwykłej 9 dni Stałe Własne
13. cookie_modal_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie zwykłej 9 dni Stałe Własne
14. admin_cookie_modal Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w panelu 9 dni Stałe Własne
15. admin_cookie_modal_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie w panelu 9 dni Stałe Własne
16. bip_cookie_modal Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w na stronie bip 9 dni Stałe Własne
17. bip_cookie_modal_expiration Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie bip 9 dni Stałe Własne
18. scookie_modal Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu na stronie WCAG - Sesyjne Własne
19. showthumb Przechowuje informację o wyświetlaniu miniaturki dla plików - Sesyjne Własne
20. wcag_hide_toolbox Przechowuje informację o wyświetlaniu bocznego menu 12 dni Stałe Własne
21. wcag_contrast_type Przechowuje informację o typie kontrastu 12 dni Stałe Własne
22. wcag_font_size Przechowuje informację o rozmiarze czcionki 12 dni Stałe Własne
23. wcag_letter-spacing Przechowuje informację o przestrzeni między literami 12 dni Stałe Własne
24. wcag_line-height Przechowuje informację o wysokości linii 12 dni Stałe Własne
25. bip_contrast_type Przechowuje informację o typie kontrastu na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
26. bip_font_size Przechowuje informację o rozmiarze czcionki na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
27. bip_letter-spacing Przechowuje informację o przestrzeni między literami na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
28. bip_line-height Przechowuje informację o wysokości linii na stronie BIP 12 dni Stałe Własne
29. przypomnienie Przechowuje informację o czasie ponownego przypomnienia hasła 15 minut Sesyjne Własne
30. logowanie Przechowuje token logowania 1 godzina Stałe Własne
31. param Przechowuje informację o czasie przechowywania 1 godzina Stałe Własne
32. id_firmy Przechowuje identyfikator firmy 1 godzina Stałe Własne
33. blad Przechowuje informację czy wystąpił błąd publiczny 1 godzina Stałe Własne
34. goBack Przechowuje informację czy wystąpił błąd publiczny 1 minuta Stałe Własne

Usługodawca w niniejszej Polityce prywatności zawarł wyłącznie opis własnych plików cookies (własnych tj. dostarczonych przez operatora serwisu). W celu uzyskania opisu obcego pliku cookie (tj. dostarczonego przez zewnętrznego operatora), koniecznym jest zapoznanie się z odpowiednim dokumentem w zakresie ochrony prywatności konkretnego operatora zewnętrznego dostarczającego ten plik cookies.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych.
 6. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną Serwisu. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy mediów społecznościowych, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 7. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://twitter.com/privacy
  4. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
  5. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  6. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak:
  1. Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
  2. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
  3. YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
  4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
  5. Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  6. Google Maps (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  7. LinkedIN (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)
 10. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 11. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 12. Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 13. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 14. Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 15. Serwis korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tego Serwisu nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)

Deklaracja dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej miasta Wąbrzeźno

Urząd Miasta Wąbrzeźno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Biuletynu Informacji Publicznej miasta Wąbrzeźno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu. Zaleca się skorzystanie z oprogramowania OCR (np. PDFy).

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Stempska.
 • E-mail: sekretariat@wabrzezno.com
 • Telefon: 566884506

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
 • Adres: ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
 • E-mail: sekretariat@wabrzezno.com
 • Telefon: 566884506

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Urzędu Miasta Wąbrzeźno mieści się przy ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada dwa wejścia (A oraz B) od strony ul. Wolności.

Przy budynku, po prawej stronie (patrząc od ul. Wolności), znajdują się wydzielone miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Przed drzwiami głównymi A (o szerokości 95cm), znajdują się 2 stopnie schodowe i podest. Przed drzwiami głównymi B (o szerokości 100cm) znajdują się 2 stopnie schodowe i podest oraz podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Dostępne jest również wejście od strony parkingu znajdującego się na tyle budynku. Dostęp do parkingu wewnętrznego odbywa się przez bramę wjazdową.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Urząd jest budynkiem jednopiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami.

Budynek nie posiada wind i podnośników.

Przy wejściu A znajduje się przycisk na wygodnym do skorzystania poziomie przez osobę poruszającą się na wózku, który może zostać użyty w celu wezwania pomocy w załatwieniu spraw przez osobę niepełnosprawną.

 

Straż Miejska miasta Wąbrzeźno

Dostęp do Straży Miejskiej odbywa się z parkingu Urzędu znajdującego się na tyle budynku (patrząc od strony ul. Wolności), poprzez 6 stopniowe schody.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na piętrze zainstalowana jest lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Urząd nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Dorota Stempska – koordynator ds. dostępności
 2. Grzegorz Dedeński – członek Zespołu,
 3. Marcin Michałowski – członek Zespołu
 4. Łukasz Cieślak – członek Zespołu
 5. Anna Borowska – członek Zespołu
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego