Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 9568Luty: 6739Marzec: 151Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 5Kwiecień: 3Maj: 9Czerwiec: 7
Lipiec: 0Sierpień: 174Wrzesień: 3088Październik: 5003Listopad: 11158Grudzień: 10203
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15442
 2. PRZETARGI
  Wyświetleń: 1686
 3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 TYS. ZŁ
  Wyświetleń: 1274
 4. WNIOSKI I DRUKI
  Wyświetleń: 911
 5. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2023
  Wyświetleń: 817
 6. ORGANIZACJA URZĘDU
  Wyświetleń: 757
 7. OGŁOSZENIA O NABORZE
  Wyświetleń: 753
 8. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 632
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 471
 10. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA I PRACOWNIKÓW URZĘDU
  Wyświetleń: 470
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 454
 12. PLATFORMA ZAKUPOWA
  Wyświetleń: 401
 13. Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Wyświetleń: 392
 14. Wydział Ekonomiczno-Finansowy
  Wyświetleń: 343
 15. INFORMACJA PUBLICZNA
  Wyświetleń: 339
 16. NUMERY KONT BANKOWYCH
  Wyświetleń: 320
 17. WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r.
  Wyświetleń: 319
 18. Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 309
 19. KIEROWNICTWO URZĘDU
  Wyświetleń: 307
 20. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIASTA
  Wyświetleń: 303
 21. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 293
 22. TRANSMISJE Z SESJI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 283
 23. GODZINY PRACY
  Wyświetleń: 258
 24. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK
  Wyświetleń: 252
 25. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 226
 26. Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 218
 27. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 września 2023 r. o dodatkowych zgłoszeniach do OKW i losowaniu
  Wyświetleń: 214
 28. RADNI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 205
 29. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z TYMI ZGŁOSZENIAMI OBOWIĄZUJĄCA W URZĘDZIE MIASTA WĄBZEŹNO
  Wyświetleń: 204
 30. PETYCJE SKŁADANE DO BURMISTRZA WĄBRZEŹNA
  Wyświetleń: 201
 31. Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji
  Wyświetleń: 195
 32. Postanowienie nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 186
 33. Komunikat Komisarzy Wyborczych w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 184
 34. JEDNOSTKI BUDŻETOWE
  Wyświetleń: 174
 35. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI
  Wyświetleń: 170
 36. Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
  Wyświetleń: 159
 37. KODEKS ETYKI
  Wyświetleń: 159
 38. Stanowisko pracy ds. obywatelskich
  Wyświetleń: 159
 39. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 155
 40. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 153
 41. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 150
 42. PRZEWODNICZĄCY RADY
  Wyświetleń: 150
 43. Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 147
 44. Informacja
  Wyświetleń: 145
 45. LINKI
  Wyświetleń: 145
 46. Przetarg Mickiewicza 19 i Niedziałkowskiego 1 - 15.02.2024
  Wyświetleń: 145
 47. WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 145
 48. Straż Miejska
  Wyświetleń: 137
 49. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 134
 50. Archiwum - Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 132
 51. OŚWIATA - OGŁOSZENIA, INFORMACJE
  Wyświetleń: 131
 52. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 129
 53. KOMPTETENCJE RADY MIASTA
  Wyświetleń: 128
 54. Archiwum - Oświata - Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 126
 55. SPÓŁKI MIEJSKE
  Wyświetleń: 126
 56. Komunikat w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego
  Wyświetleń: 125
 57. INSTYTUCJE KULTURY
  Wyświetleń: 123
 58. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 123
 59. Zaproszenie do złożenia oferty na utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie (Zamówienia Publiczne))
  Wyświetleń: 122
 60. KONTROLA
  Wyświetleń: 121
 61. POLITYKA JAKOŚCI
  Wyświetleń: 119
 62. Sprawozdania III kwartał 2023
  Wyświetleń: 119
 63. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
  Wyświetleń: 117
 64. KODEKS ETYCZNY RADNYCH
  Wyświetleń: 116
 65. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 2
  Wyświetleń: 115
 66. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 114
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 114
 68. AUDYTY I KONTROLE
  Wyświetleń: 113
 69. Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
  Wyświetleń: 113
 70. OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ – 2024
  Wyświetleń: 112
 71. Biuro Rady Miasta
  Wyświetleń: 109
 72. REJESTR UMÓW
  Wyświetleń: 109
 73. POŻYTEK PUBLICZNY
  Wyświetleń: 106
 74. PROJEKT BUDŻETU GMINY - 2023
  Wyświetleń: 106
 75. Postanowienie nr 94/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wąbrzeźno w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 15.10.2023
  Wyświetleń: 103
 76. Archiwum - Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 102
 77. KOMISJA BUDŻETU, GOSPODARKI, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 102
 78. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 13 września 2023 r.
  Wyświetleń: 101
 79. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 101
 80. Postanowienie nr 88/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23.08.2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 100
 81. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 99
 82. OŚWIATA - PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI
  Wyświetleń: 99
 83. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 99
 84. SPRAWOZDANIA – 2023
  Wyświetleń: 99
 85. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIA NA ALKOHOL, INNE OBIEKTY HOTELASKIE I TAXI
  Wyświetleń: 98
 86. GOSPODARKA ODPADAMI
  Wyświetleń: 98
 87. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - OBWIESZCZENIA, ARTYKUŁY
  Wyświetleń: 98
 88. DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  Wyświetleń: 97
 89. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 97
 90. Zaproszenie do złożenia informacji cenowej na realizację zadania obejmującego utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy Jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie
  Wyświetleń: 97
 91. PETYCJE SKŁADANE DO RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
  Wyświetleń: 96
 92. PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 96
 93. KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
  Wyświetleń: 95
 94. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych – Sejm i Senat RP 2023
  Wyświetleń: 95
 95. Burmistrz Wąbrzeźna
  Wyświetleń: 94
 96. OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ – 2023
  Wyświetleń: 94
 97. STATUT
  Wyświetleń: 94
 98. Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do gruntu komunalnego o powierzchni 0.3066 ha określonego działką ewidencyjną nr 392/8
  Wyświetleń: 93
 99. Komunikat o zgłaszaniu kandydatów do OKW, wzory zgłoszeń
  Wyświetleń: 93
 100. Przetarg Mickiewicza 19 i Niedziałkowskiego 1
  Wyświetleń: 93
 101. Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna
  Wyświetleń: 93
 102. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
  Wyświetleń: 91
 103. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI
  Wyświetleń: 91
 104. Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 91
 105. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. Administrator systemu i sieci teleinformatycznych. Inspektor Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 91
 106. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 4
  Wyświetleń: 91
 107. Raport o stanie Miasta Wąbrzeźno – 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 108. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - 2022
  Wyświetleń: 91
 109. WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
  Wyświetleń: 90
 110. Informacja o realizacji przez Gminę Miasto Wąbrzeźno zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023
  Wyświetleń: 89
 111. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 88
 112. Stanowisko Rady Miasta z LII sesji
  Wyświetleń: 88
 113. Uchwała Nr 5/P/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 87
 114. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, po II aktualizacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 115. Stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 86
 116. Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych
  Wyświetleń: 86
 117. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza drugi ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 84
 118. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  Wyświetleń: 84
 119. WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
  Wyświetleń: 84
 120. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli po II aktualizacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 121. Protokół Nr L/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 83
 122. Protokół Nr XLIX/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 83
 123. Protokół z głosowania - Budżet Obywatelski na 2024 rok
  Wyświetleń: 83
 124. Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 83
 125. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza trzeci ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 82
 126. Protokół Nr LII/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 127. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Wyświetleń: 82
 128. Sprawozdania II kwartał 2023
  Wyświetleń: 82
 129. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 82
 130. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 81
 131. Protokół kontroli archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 81
 132. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 81
 133. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 81
 134. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 81
 135. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 80
 136. Sprawozdania I kwartał 2023
  Wyświetleń: 80
 137. Pobierz programy
  Wyświetleń: 79
 138. SPRAWOZDANIA I INFORAMCJE Z SESJI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 79
 139. Archiwum - Gospodarka Odpadami
  Wyświetleń: 78
 140. PROGRAMY, PLANY I STRATEGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 78
 141. Protokół kontroli Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie
  Wyświetleń: 78
 142. Sprawozdania z LII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 77
 143. Bilans z wykonania budżetu jst za 2022 rok
  Wyświetleń: 76
 144. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2027 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (w tym zabytki nieruchome archeologiczne)
  Wyświetleń: 76
 145. ZEZWOLENIA
  Wyświetleń: 76
 146. Uchwała Nr 5/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2023-2037
  Wyświetleń: 75
 147. Protokół Nr LIV/2023 z Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 148. REJETR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 74
 149. Zarządzenie nr 0050.132.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023
  Wyświetleń: 74
 150. Archiwum - Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 73
 151. Gmina Miasto Wąbrzeźno – łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 73
 152. Ogłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 73
 153. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2023-2037
  Wyświetleń: 73
 154. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 73
 155. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 72
 156. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych według stanu na 9.10.2020 r.
  Wyświetleń: 72
 157. Uchwała nr XXI/136/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 72
 158. Zaproszenie do złożenia oferty na Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie (Przetargi)
  Wyświetleń: 72
 159. Uchwała Nr 5/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 rok
  Wyświetleń: 71
 160. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Kukułcza i Legionistów- IG.6840:8-12;17-18.2023.DW
  Wyświetleń: 71
 161. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza czwarty ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 69
 162. Archiwum - Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 68
 163. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osoobwych
  Wyświetleń: 68
 164. Księgi rejestrowe instytucji kultury Gminy Miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 68
 165. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejnowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 68
 166. Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 68
 167. Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawskopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 68
 168. Archiwum - Oświata - Ogłoszenia, informacje
  Wyświetleń: 67
 169. Ogłoszenie dotyczące wyników weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 67
 170. Protokół Nr LV/2023 z Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 7 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 67
 171. Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 67
 172. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza IV OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2024 roku będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 66
 173. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu
  Wyświetleń: 66
 174. Zarządzenie nr 0050.164.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.
  Wyświetleń: 66
 175. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 65
 176. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Wąbrzeźno na okres 36 miesięcy
  Wyświetleń: 65
 177. Urząd Miasta Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 65
 178. Schemat procedury kontroli zezwoleń na alkohol
  Wyświetleń: 64
 179. Informacja o udzieleniu zamówienia – Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2027 oraz aktualizacji Gminnej Eweidencji Zabytków
  Wyświetleń: 63
 180. Zarządzenie nr 0050.72.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 63
 181. Archwium - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 62
 182. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 62
 183. Archiwum - Programy, plany i strategie ochrony środowiska
  Wyświetleń: 61
 184. Rejestracja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 61
 185. Protokół Nr LVII/2023 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 186. REGULAMINY
  Wyświetleń: 59
 187. Sprawozdanie z programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców miasta Wąbrzeźna za 2022 rok
  Wyświetleń: 59
 188. Schemat procedury kontroli taksówek
  Wyświetleń: 58
 189. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 56
 190. Protokół Nr LI/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 191. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 55
 192. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 54
 193. Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Wąbrzeźna wg stanu na dzień 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 194. Protokół Nr LIII/2023 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 195. Wykaz placówek wsparcia dziennego miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 53
 196. Przedszkole Miejskie Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 52
 197. Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 51
 198. Umowa nr 325.OA.2023 w sprawie warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury oraz program działania instytucji kultury
  Wyświetleń: 51
 199. Archiwum - Plan zagospodarowania – obwieszczenia, artykuły
  Wyświetleń: 50
 200. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 50
 201. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza pierwszy ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 49
 202. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 1
  Wyświetleń: 49
 203. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 5
  Wyświetleń: 49
 204. Aktualności - informacje - PKW
  Wyświetleń: 48
 205. Protokół wybór Parnera
  Wyświetleń: 46
 206. Archiwum - Zezwolenia
  Wyświetleń: 44
 207. Uchwała XLIII/266/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 44
 208. KOMISJE
  Wyświetleń: 43
 209. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2024 roku będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 42
 210. Protokół Nr LVI/2023 z Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 211. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 42
 212. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 41
 213. RADA MIASTA
  Wyświetleń: 40
 214. Szkoła Podstawowa Nr 2 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 39
 215. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 37
 216. Rejestr petycji - 2024
  Wyświetleń: 37
 217. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja nr 1
  Wyświetleń: 34
 218. Oferta Stowarzyszenia Forma na realizację zadania publicznego pt. „Koncert świąteczny”
  Wyświetleń: 33
 219. Ogłoszenie Burmistrza Wąbrzeźna - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  Wyświetleń: 33
 220. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
  Wyświetleń: 33
 221. Oferta mały grant - Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Warsztaty kreatywne - jarmark 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 222. Wykaz nieruchomości do oddania w najem Poniatowskiego 10
  Wyświetleń: 32
 223. Rejestr petycji - 2023
  Wyświetleń: 29
 224. Komunikat Komisarza Wyborczego nr II w Toruniu z dnia 30.01.2024 r w sprawie wyborów.pdf
  Wyświetleń: 26
 225. Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 22
 226. ZGROMADZENIA
  Wyświetleń: 22
 227. URZĄD MIASTA
  Wyświetleń: 19
 228. Wyniki IV otwartego konkursu ofert - 2024
  Wyświetleń: 19
 229. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 17
 230. Wyniki III otwartego konkursu ofert - 2024
  Wyświetleń: 17
 231. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 2024
  Wyświetleń: 16
 232. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 9 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 14
 233. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniach 20/21 luty 2024 r.
  Wyświetleń: 6
 234. KONTAKT
  Wyświetleń: 5
 235. Sprawozdania IV kwartał 2023
  Wyświetleń: 4
 236. Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia prawa własności do niezabudowanej nieruchomości przy ul. Słonecznej
  Wyświetleń: 3
 237. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania złomu”
  Wyświetleń: 3
 238. Obwieszczenie o wydaniu decyzji -na wniosek współki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. - Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego