Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 9568Luty: 6739Marzec: 9329Kwiecień: 12565Maj: 11522Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 5Kwiecień: 3Maj: 9Czerwiec: 7
Lipiec: 0Sierpień: 174Wrzesień: 3088Październik: 5003Listopad: 11158Grudzień: 10203
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23332
 2. PRZETARGI
  Wyświetleń: 2873
 3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 TYS. ZŁ
  Wyświetleń: 1908
 4. WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r.
  Wyświetleń: 1866
 5. WNIOSKI I DRUKI
  Wyświetleń: 1731
 6. OGŁOSZENIA O NABORZE
  Wyświetleń: 1240
 7. ORGANIZACJA URZĘDU
  Wyświetleń: 1230
 8. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2023
  Wyświetleń: 961
 9. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA I PRACOWNIKÓW URZĘDU
  Wyświetleń: 946
 10. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 884
 11. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 789
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 783
 13. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIASTA
  Wyświetleń: 725
 14. PLATFORMA ZAKUPOWA
  Wyświetleń: 709
 15. IX Kadencja Rady Miasta
  Wyświetleń: 699
 16. NUMERY KONT BANKOWYCH
  Wyświetleń: 656
 17. Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Wyświetleń: 646
 18. KIEROWNICTWO URZĘDU
  Wyświetleń: 607
 19. INFORMACJA PUBLICZNA
  Wyświetleń: 592
 20. Wydział Ekonomiczno-Finansowy
  Wyświetleń: 589
 21. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK
  Wyświetleń: 538
 22. Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 522
 23. RADNI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 482
 24. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 476
 25. GODZINY PRACY
  Wyświetleń: 416
 26. KONTAKT
  Wyświetleń: 401
 27. Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 361
 28. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z TYMI ZGŁOSZENIAMI OBOWIĄZUJĄCA W URZĘDZIE MIASTA WĄBZEŹNO
  Wyświetleń: 333
 29. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 329
 30. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 18 września 2023 r. o dodatkowych zgłoszeniach do OKW i losowaniu
  Wyświetleń: 327
 31. Informacje związane z Ochroną Danych
  Wyświetleń: 311
 32. Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji
  Wyświetleń: 311
 33. OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ – 2024
  Wyświetleń: 305
 34. Komunikat Komisarzy Wyborczych w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 301
 35. PETYCJE SKŁADANE DO BURMISTRZA WĄBRZEŹNA
  Wyświetleń: 293
 36. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI
  Wyświetleń: 288
 37. PRZEWODNICZĄCY RADY
  Wyświetleń: 286
 38. JEDNOSTKI BUDŻETOWE
  Wyświetleń: 284
 39. Stanowisko pracy ds. obywatelskich
  Wyświetleń: 266
 40. Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 258
 41. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 252
 42. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 251
 43. Straż Miejska
  Wyświetleń: 250
 44. KODEKS ETYKI
  Wyświetleń: 245
 45. Postanowienie nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 245
 46. WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 244
 47. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 241
 48. LINKI
  Wyświetleń: 237
 49. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 231
 50. KOMPTETENCJE RADY MIASTA
  Wyświetleń: 228
 51. Archiwum - Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 217
 52. Informacja
  Wyświetleń: 217
 53. Archiwum - Oświata - Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 213
 54. INSTYTUCJE KULTURY
  Wyświetleń: 212
 55. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 212
 56. KODEKS ETYCZNY RADNYCH
  Wyświetleń: 211
 57. Stanowisko pracy ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego
  Wyświetleń: 210
 58. OŚWIATA - OGŁOSZENIA, INFORMACJE
  Wyświetleń: 209
 59. POLITYKA JAKOŚCI
  Wyświetleń: 208
 60. SPÓŁKI MIEJSKE
  Wyświetleń: 208
 61. POŻYTEK PUBLICZNY
  Wyświetleń: 203
 62. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 202
 63. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 200
 64. Komunikat w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego
  Wyświetleń: 193
 65. REJESTR UMÓW
  Wyświetleń: 192
 66. Zaproszenie do złożenia oferty na utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie (Zamówienia Publiczne))
  Wyświetleń: 190
 67. KOMISJA BUDŻETU, GOSPODARKI, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 189
 68. KONTROLA
  Wyświetleń: 189
 69. PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 189
 70. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 187
 71. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 185
 72. SPRAWOZDANIA – 2023
  Wyświetleń: 185
 73. Sprawozdania III kwartał 2023
  Wyświetleń: 185
 74. AUDYTY I KONTROLE
  Wyświetleń: 182
 75. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
  Wyświetleń: 182
 76. Biuro Rady Miasta
  Wyświetleń: 179
 77. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 179
 78. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. Administrator systemu i sieci teleinformatycznych. Inspektor Danych Osobowych.
  Wyświetleń: 178
 79. STATUT
  Wyświetleń: 176
 80. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 175
 81. PROJEKT BUDŻETU GMINY - 2023
  Wyświetleń: 175
 82. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI
  Wyświetleń: 174
 83. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 2
  Wyświetleń: 174
 84. Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do gruntu komunalnego o powierzchni 0.3066 ha określonego działką ewidencyjną nr 392/8
  Wyświetleń: 173
 85. DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  Wyświetleń: 170
 86. KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
  Wyświetleń: 170
 87. Zaproszenie do złożenia informacji cenowej na realizację zadania obejmującego utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy Jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie
  Wyświetleń: 169
 88. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - OBWIESZCZENIA, ARTYKUŁY
  Wyświetleń: 165
 89. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - 2022
  Wyświetleń: 163
 90. GOSPODARKA ODPADAMI
  Wyświetleń: 162
 91. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 162
 92. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIA NA ALKOHOL, INNE OBIEKTY HOTELASKIE I TAXI
  Wyświetleń: 161
 93. Raport o stanie Miasta Wąbrzeźno – 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 94. PETYCJE SKŁADANE DO RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
  Wyświetleń: 160
 95. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024
  Wyświetleń: 160
 96. Burmistrz Wąbrzeźna
  Wyświetleń: 159
 97. Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych – Sejm i Senat RP 2023
  Wyświetleń: 159
 98. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 159
 99. Informacja o realizacji przez Gminę Miasto Wąbrzeźno zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023
  Wyświetleń: 158
 100. OŚWIATA - PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI
  Wyświetleń: 158
 101. Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna
  Wyświetleń: 158
 102. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie
  Wyświetleń: 157
 103. Archiwum - Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 156
 104. Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 155
 105. OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ – 2023
  Wyświetleń: 155
 106. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 154
 107. Postanowienie nr 94/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wąbrzeźno w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 15.10.2023
  Wyświetleń: 153
 108. Uchwała Nr 5/P/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 152
 109. Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 151
 110. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli po II aktualizacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 150
 111. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, po II aktualizacji w 2023 r.
  Wyświetleń: 149
 112. WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
  Wyświetleń: 148
 113. WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
  Wyświetleń: 148
 114. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 146
 115. ZEZWOLENIA
  Wyświetleń: 146
 116. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 144
 117. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 4
  Wyświetleń: 144
 118. Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 13 września 2023 r.
  Wyświetleń: 143
 119. Protokół wybór Parnera
  Wyświetleń: 143
 120. Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych
  Wyświetleń: 143
 121. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  Wyświetleń: 142
 122. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Wyświetleń: 141
 123. SPRAWOZDANIA I INFORAMCJE Z SESJI RADY MIASTA
  Wyświetleń: 140
 124. Stanowisko Rady Miasta z LII sesji
  Wyświetleń: 140
 125. Aktualności - informacje - PKW
  Wyświetleń: 139
 126. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza drugi ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 139
 127. Postanowienie nr 88/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23.08.2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 138
 128. Protokół Nr L/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 129. Protokół z głosowania - Budżet Obywatelski na 2024 rok
  Wyświetleń: 138
 130. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 137
 131. Pobierz programy
  Wyświetleń: 137
 132. Protokół Nr LII/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 135
 133. Sprawozdania z LII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 135
 134. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza trzeci ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 134
 135. Protokół kontroli archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 134
 136. Protokół Nr XLIX/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 137. REJETR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 134
 138. Sprawozdania II kwartał 2023
  Wyświetleń: 134
 139. PROGRAMY, PLANY I STRATEGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 133
 140. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 133
 141. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 133
 142. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza IV OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2024 roku będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 132
 143. Księgi rejestrowe instytucji kultury Gminy Miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 132
 144. Przetarg Mickiewicza 19 i Niedziałkowskiego 1
  Wyświetleń: 132
 145. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 132
 146. Protokół kontroli Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie
  Wyświetleń: 131
 147. Archiwum - Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 130
 148. Gmina Miasto Wąbrzeźno – łączne sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 130
 149. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych według stanu na 9.10.2020 r.
  Wyświetleń: 130
 150. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 130
 151. Bilans z wykonania budżetu jst za 2022 rok
  Wyświetleń: 129
 152. Protokół Nr LIV/2023 z Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 129
 153. Sprawozdania I kwartał 2023
  Wyświetleń: 129
 154. Uchwała nr XXI/136/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 129
 155. Archiwum - Gospodarka Odpadami
  Wyświetleń: 127
 156. Komunikat o zgłaszaniu kandydatów do OKW, wzory zgłoszeń
  Wyświetleń: 127
 157. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2027 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków (w tym zabytki nieruchome archeologiczne)
  Wyświetleń: 127
 158. Uchwała Nr 5/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 rok
  Wyświetleń: 127
 159. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. Projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejnowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 125
 160. Uchwała Nr 5/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2023-2037
  Wyświetleń: 125
 161. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2023-2037
  Wyświetleń: 124
 162. Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawskopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 124
 163. Zarządzenie nr 0050.132.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023
  Wyświetleń: 123
 164. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 122
 165. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja nr 1
  Wyświetleń: 122
 166. Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 122
 167. Ogłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 121
 168. Zaproszenie do złożenia oferty na Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie (Przetargi)
  Wyświetleń: 121
 169. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 119
 170. Ogłoszenie dotyczące wyników weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 116
 171. Protokół Nr LV/2023 z Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 7 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 172. ZGROMADZENIA
  Wyświetleń: 116
 173. Stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 115
 174. Zarządzenie nr 0050.164.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.
  Wyświetleń: 115
 175. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 115
 176. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Wąbrzeźno na okres 36 miesięcy
  Wyświetleń: 112
 177. Zarządzenie nr 0050.72.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 112
 178. Archiwum - Oświata - Ogłoszenia, informacje
  Wyświetleń: 111
 179. Archiwum - Programy, plany i strategie ochrony środowiska
  Wyświetleń: 111
 180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Kukułcza i Legionistów- IG.6840:8-12;17-18.2023.DW
  Wyświetleń: 110
 181. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu
  Wyświetleń: 109
 182. Urząd Miasta Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 109
 183. Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 108
 184. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza czwarty ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 107
 185. Wykaz placówek wsparcia dziennego miasta Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 107
 186. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osoobwych
  Wyświetleń: 106
 187. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 5
  Wyświetleń: 105
 188. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 105
 189. Informacja o udzieleniu zamówienia – Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2024-2027 oraz aktualizacji Gminnej Eweidencji Zabytków
  Wyświetleń: 104
 190. Archiwum - Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 103
 191. Archwium - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 103
 192. Protokół Nr LVII/2023 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 193. Rejestracja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 103
 194. Protokół Nr LI/2022 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 102
 195. Schemat procedury kontroli zezwoleń na alkohol
  Wyświetleń: 100
 196. Sprawozdanie z programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców miasta Wąbrzeźna za 2022 rok
  Wyświetleń: 100
 197. Ogłoszenie Burmistrza Wąbrzeźna - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  Wyświetleń: 99
 198. Konsultacje z NGO w sprawie projektów uchwał prawa miejscowego (ekwiwalent pieniężny dla strażaków, stypendium im. Walthera Nernsta, nagrody dla nauczycieli)
  Wyświetleń: 98
 199. Schemat procedury kontroli taksówek
  Wyświetleń: 98
 200. Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Wąbrzeźna wg stanu na dzień 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 201. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 96
 202. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 93
 203. REGULAMINY
  Wyświetleń: 92
 204. Rejestr petycji - 2024
  Wyświetleń: 91
 205. Przedszkole Miejskie Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 90
 206. Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 90
 207. Protokół Nr LIII/2023 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 208. Umowa nr 325.OA.2023 w sprawie warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury oraz program działania instytucji kultury
  Wyświetleń: 87
 209. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 86
 210. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2024 roku będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 85
 211. Archiwum - Plan zagospodarowania – obwieszczenia, artykuły
  Wyświetleń: 83
 212. Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza pierwszy ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 81
 213. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 80
 214. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 1
  Wyświetleń: 79
 215. KOMISJE
  Wyświetleń: 78
 216. Rejestr petycji - 2023
  Wyświetleń: 78
 217. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2024-2030”
  Wyświetleń: 78
 218. Archiwum - Zezwolenia
  Wyświetleń: 76
 219. Uchwała XLIII/266/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 75
 220. Komunikat Komisarza Wyborczego nr II w Toruniu z dnia 30.01.2024 r w sprawie wyborów.pdf
  Wyświetleń: 73
 221. Szkoła Podstawowa Nr 2 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 72
 222. RADA MIASTA
  Wyświetleń: 71
 223. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 69
 224. Protokół Nr LVI/2023 z Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 67
 225. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 2024
  Wyświetleń: 67
 226. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 66
 227. Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Wąbrzeźno
  Wyświetleń: 65
 228. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 9 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 64
 229. Oferta mały grant - Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju - Warsztaty kreatywne - jarmark 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 230. Oferta Stowarzyszenia Forma na realizację zadania publicznego pt. „Koncert świąteczny”
  Wyświetleń: 61
 231. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt do zbierania złomu”
  Wyświetleń: 61
 232. Wykaz nieruchomości do oddania w najem Poniatowskiego 10
  Wyświetleń: 61
 233. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniach 20/21 luty 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 234. Wykaz członków OKW
  Wyświetleń: 57
 235. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 54
 236. ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY
  Wyświetleń: 54
 237. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 238. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
  Wyświetleń: 50
 239. Sprawozdania IV kwartał 2023
  Wyświetleń: 49
 240. Wyniki IV otwartego konkursu ofert - 2024
  Wyświetleń: 48
 241. Wyniki III otwartego konkursu ofert - 2024
  Wyświetleń: 42
 242. Obwieszczenie o wydaniu decyzji -na wniosek współki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. - Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej - Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk
  Wyświetleń: 41
 243. SPRAWOZDANIA - 2024
  Wyświetleń: 41
 244. VIII Kadencja Rady Miasta lata 2018 - 2023
  Wyświetleń: 37
 245. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 37
 246. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - 2023
  Wyświetleń: 36
 247. URZĄD MIASTA
  Wyświetleń: 36
 248. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 33
 249. Gmina Miasto Wąbrzeźno - bilans z wykonania budżetu jst za 2023 rok
  Wyświetleń: 32
 250. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie za 2023
  Wyświetleń: 32
 251. Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 120 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 252. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 253. Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - o mającej się odbyć akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w terminie 4-17 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 254. Obwieszczenie ws. przystąpienia do zmian mpzp - ul.św. Floriana i Macieja Rataja.pdf
  Wyświetleń: 27
 255. Informacja o wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat
  Wyświetleń: 26
 256. Oferta Fundacji Strefa AQUA na realizację zadania publicznego pt. „Wielkanocne zawody pływackie”
  Wyświetleń: 26
 257. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok
  Wyświetleń: 26
 258. Protokół Nr LXIII/2024 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 lutego 2024r
  Wyświetleń: 24
 259. Sprawozdania I kwartał 2024
  Wyświetleń: 24
 260. Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych_1
  Wyświetleń: 23
 261. Protokół nr LVIII/2023 z sesji RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 23
 262. Protokół nr LIX/2024 z sesji RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 29 listopada 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 263. PROTOKÓŁ Nr LXII/2024 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 stycznia 2024r
  Wyświetleń: 21
 264. Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych_2
  Wyświetleń: 20
 265. Szkoła Podstawowa Nr 2 - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 266. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023
  Wyświetleń: 18
 267. Gmina Miasto Wąbrzeźno – łączne sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 16
 268. Szkoła Podstawowa Nr 3 - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 16
 269. WCPT i IS - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 270. Wyniki II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 15
 271. MOPS - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 14
 272. MZUK - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 14
 273. Przedszkole Miejskie - Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 11
 274. Rozporządzenie nr 3/2024 wojewody kujawsko pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 11
 275. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - na poprawienie Grudziądzka i Przepiórcza
  Wyświetleń: 10
 276. Wyniki I otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 10
 277. Obwieszczenie zakończeniu postępowania - Golub-Dobrzyń
  Wyświetleń: 9
 278. Oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Wąbrzeźno na realizację zadania publicznego pt. „Kultura blisko domu”
  Wyświetleń: 9
 279. Ogłoszenie przetargu - dzierżawa pod boks garażowy i pod drobne uprawy
  Wyświetleń: 9
 280. Protokół z I sesji w IX kadencji Rady Miasta z dnia 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 9
 281. Uzgodnienie RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego przy ul. św. Floriana
  Wyświetleń: 9
 282. 13 maja 2024 r. wpłynęła oferta Fundacji Uskrzydlamy na realizację zadania publicznego pt. „Magia Cyrku”.
  Wyświetleń: 8
 283. Gmina Miasto Wąbrzeźno - sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok
  Wyświetleń: 8
 284. Uzgodnienie PPIS w Wąbrzeźnie - uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany mpzp dla obszaru położonego przy ulicy Macieja Rataja
  Wyświetleń: 8
 285. Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego przy ul. św. Floriana
  Wyświetleń: 8
 286. TRANSMISJE RADY MIASTA - ARCHIWUM
  Wyświetleń: 7
 287. Uzgodnienie RDOŚ - uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany mpzp dla obszaru położonego przy ulicy Macieja Rataja
  Wyświetleń: 7
 288. 21 maja 2024 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Vambresia” na realizację zadania publicznego pt. „Udział w Finale ZPRP Młodziczek”.
  Wyświetleń: 5
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego