Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI

Wykaz jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych utworzonych przez miasto Wąbrzeźno

wg stanu na dzień 7 listopada 2023 r.

Miasto Wąbrzeźno

NIP Gminy 878-179-41-85

REGON 871118780

Status organizacyjno-prawny

Odrębny rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego jednostki oraz nazwa banku obsługującego jednostkę

Odrębna księgowość

Adres

Akt o powołaniu jednostki/Uchwała o statucie jednostki

Kierownictwo

Lp

Nazwa utworzonej jednostki

(wskazać:JB,IK,ZB,SP)

(wskazać: TAK/NIE)

Numer, nazwa banku(tylko jednostki organizacyjne)

(wskazać TAK/NIE)

Kod poczt. miejscowość, ulica, nr domu

 

 

1.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

JB

TAK

59 9484 1033 2319 1806 1149 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW Urząd Miasta

87-200 Wąbrzeźno,

ul. Wolności 30

Uchwała Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr V-42/99 z dnia 12.03.1999 r.  - Akt przekształcenia; Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Ilona Czarnecka

2.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

JB

TAK

03 9484 1033 2319 1806 1152 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW Urząd Miasta

87-200 Wąbrzeźno,

ul. Tysiąclecia 1

Uchwała Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie Nr V-43/99 z dnia 12.03.1999 r. - Akt przekształcenia;

Uchwała Nr XXXII/195/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Agata Markowska

3.

Przedszkole Miejskie „Bajka”

JB

TAK

72 9484 1033 2319 1806 1123 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW Urząd Miasta

87-200 Wąbrzeźno

Ul. Żeromskiego 11

Filia: ul. Tysiąclecia 2a

Uchwała  Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie dokonania przekształceń w sieci przedszkoli miejskich

Bożena Bereza

4.

Miejski Zakład Usług Komunalnych

JB

TAK

17 9484 1033 2319 1806 1136 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW Urząd Miasta

87-200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 11C

Uchwała nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwa Miejski Zakład Usług Komunalnych;

 

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej MZUK;

Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej MZUK;

Uchwała Nr XLIII/248/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej MZUK;

Uchwała Nr XIX/119/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2020 w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej MZUK;

Uchwała Nr XXI/135/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie nadania statutu MZUK

Piotr Kurzyński

5.

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

JB

TAK

51 9484 1033 2319 1806 1165 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW Urząd Miasta

87-200 Wąbrzeźno

Ul. 1 Maja 46

Uchwała nr XLI/305/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20.09.2006 r. w sprawie utworzenia Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej;

Uchwała nr XLI/306/06 Rady miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Wąbrzeskiemu Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej;

Uchwała nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany statutu WCPTiIS;

Uchwała Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany  statutu WCPTiIS;

Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. w sprawie statutu WCPTiIS

Uchwała Nr LVII/359/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2023 r. w sprawie nadania statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

Dorota Gumuła

6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

JB

TAK

30 9484 1033 2319 1806 1110 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW Urząd Miasta

87-200 Wąbrzeźno,

ul. Wolności 32

Uchwała Nr VII/56/90 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 1990 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Uchwała Nr XXVI/143/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;

Uchwała Nr XL/251/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu MOPS;

Uchwała Nr XXXVII/249/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu MOPS

Uchwała Nr LVII/360/2023 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2023 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.)

Anna Wróblewska

7.

Wąbrzeski Dom Kultury

IK

TAK

 

TAK

87-200 Wąbrzeźno

Ul. Wolności 47

Odpis z Rejestru Kultury Gminy Miasta Wąbrzeźno; Uchwała Nr XXII/108/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19.10.2016 w sprawie nadania statutu WDK

Gizela Pijar

8.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego

IK

TAK

80 9484 1033 2319 1806 1107 0001; Bank Spółdzielczy w Brodnicy

CUW - porozumienie

87-200 Wąbrzeźno

Ul. Matejki 11 B

Uchwała Nr XXIII/203/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26.09.2001 r. w sprawie zmian w statucie MiPBP w Wąbrzeźnie

Małgorzata Grzybek

9.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

SP

TAK

 

TAK

87-200 Wąbrzeźno

Ul. Tysiąclecia 8A

Uchwała Nr XXX/160/97 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30.06.1997 w sprawie przekształcenia MZECWiK w Wąbrzeźnie w spółkę;

Akt notarialny A nr 3375

Marek Kondraciewicz

10.

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

SP

TAK

 

TAK

87-200 Wąbrzeźno ul. Kętrzyńskiego 121A

Uchwała Nr XVIII/100/96 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 1996 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Akt założycielski z 4.08.2016 r.

Marian Świś

11.

Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa Nowy Dom Sp. z o.o.  (łącznie 9 gmin)

SP

TAK

 

TAK

87-200 Wąbrzeźno

Ul. Grudziądzka 9

Uchwała nr XXXIV/220/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.

Akt notarialny A 5247/2021

Rafał Jasiński

 

Sporządziła: Dorota Stempska

Kategorie strony: Jednostki organizacyjne i spółki
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego